Pravda o vynálezu Jumpingové trampolíny

Dobrý den vážení fandové jumpingového skákání,
jako majitel společnosti Zámečnictví Jiří Volek s.r.o. provozující internetový obchod  JumpingSPORT.czbych Vám rád objasnil skutečnosti ohledně vzniku 6hranné Jumpingové trampolíny a její právní ochrany.

V roce 2010 jsem vymyslel konstrukci 6hranné trampolíny a díky mým dlouhodobým zkušenostem nutných pro realizaci konstrukce se mi podařilo trampolínu také vytvořit. Do roku 2014 jsem pak tyto 6hranné trampolíny vyráběl pro Tomáše Buriánka a Janu Svobodovou a jejich společnosti za účelem provozování Jumpingu. Trampolíny byly prodávány pod obchodním označením Jumpingová trampolína J6H130 profi.

 
 

V průběhu této spolupráce provedli Tomáš Buriánek a Jana Svobodová registraci užitného vzoru, který chrání technické řešení 6hranné trampolíny. Za původce užitného vzoru, tedy osobu, která vytvořila 6hrannou trampolínu, byli uvedeni Tomáš Buriánek a Jana Svobodová.

Po ukončení naší spolupráce byly ze strany Tomáše Buriánka a Jany Svobodové resp. jejich společností podány proti mé osobě i mé společnosti žaloby na porušení práva k užitnému vzoru, a proto jsem se rozhodl svůj vynález 6hranné trampolíny bránit. Vzájemným návrhem jsem se u soudu domáhal určení, že jsem původcem a majitelem předmětného užitného vzoru.

O určení původcovství rozhodl dne 02.04.2019 Městský soud v Praze rozsudkem, ve kterém jsem byl označen za původce užitného vzoru a tedy i za jeho majitele. Tvrzení Tomáše Buriánka a Jany Svobodové ohledně jejich původcovství soud označil v rozsudku za nevěrohodná a v rozporu s ostatními důkazy. Uvedené rozhodnutí však není pravomocné, neboť se protistrana odvolala.

Nicméně je na místě shrnout, že společnosti vlastněné Tomášem Buriánkem a Janou Svobodovou nemají pro provozování Jumpingu žádné patentované resp. právně chráněné trampolíny. Tomáš Buriánek a Jana Svobodová pouze využili situace v rámci naší spolupráce a neoprávněně si nárokovali práva k danému technickému řešení. Pod tlakem výsledků dokazování v soudním řízení, se vzdali práva k užitnému vzoru s cílem znemožnit mi nabytí vlastnictví k užitnému vzoru.

Více detailních  informací k celému příběhu vám mohu podat osobně nebo prostřednictvím emailu.

Jiří Volek
Zámečnictví Jiří Volek s.r.o.
www.jumpingsport.cz